Lisa Charlotte Jakobsen

Managing Associate Autorisasjon: Advokat
Kontor: Tromsø

Lisa Charlotte Jakobsen er tilknyttet Kvales avdeling for selskapsrett og transaksjoner (M&A) og fast eiendom.

Lisa har særlig erfaring med selskapsrettslige utredninger og transaksjoner innenfor fast eiendom og har bistått ved en rekke ulike kjøp og salg av større eiendommer og eiendomsvirksomheter. I denne forbindelse har hun også bistått ved flere omfattende due diligence-prosesser med særskilt fokus på eiendomsrettslige forhold.

I tillegg bistår Lisa med løpende selskapsrettslig og forretningsjuridisk rådgivning i forbindelse med etablering og strukturering av virksomheter, aksjonæravtaler, aksjonærtvister, emisjoner, samt fusjoner og fisjoner.

Lisa har også tett tilknytning til Handelshøyskolen BI, hvor hun i en rekke år har vært engasjert som ekstern sensor i selskaps- og avtalerettslige fag.

Publikasjoner

Karnovs lovkommentar til Prokuraloven

Ansvarlig forfatter, publisert 30.03.2023

2023

Vinningsformålet i norsk aksjeselskapsrett

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret

2018-2

Språk

Norsk

Engelsk