Jens Edvin A. Skoghøy

Autorisasjon: Advokat (H)
Kontor: Oslo

Spisskompetanse

Tvisteløsning

Publikasjoner

Grunnleggende sivilprosess

Medforfatter sammen med Jussi E. Pedersen

2020

Norsk lovkommentar (panteloven og skipsarbeidsloven)

Medforfatter

Straffeloven med kommentarer Bind II og Bind III

Medforfatter

1995 og 1998

Rettighetsovergang og kolliderende rettsverv

2023

Rett og rettsanvendelse

(2 . utgave 2023)

2018

Tvistløsning

(1. utgave 2010, 2. utgave 2014, 3. utgave 2017, 4. utgave 2022)

2010

Nytt i ny tvistelov

2008

Panterett

(1. utgave 2004, 2. utgave 2008, 3. utgave 2014, 4. utgave 2018)

2004

Tvistemål

(1. utgave 1998, 2. utgave 2001)

1998

Panteloven med kommentarer

(1. utgave 1995, 2. utgave 2003, 3. utgave 2016)

1995

Språk

Norsk

Engelsk