Reidun Axman

Kontorsjef Kontor: Oslo

Reidun er kontorsjef og har jobbet i Kvale siden 1992. Før det var hun ansatt hos en av forgjengerne til det vi i dag kjenner som Kvale. Reidun er en av dem som kjenner firmaet og dets historie aller best.

Hun er leder for firmaets prosjektassistenter og har i tillegg ansvar for annen administrasjon og kontordrift.

Språk

Norsk

Engelsk