Biografi

Steinar Nundal er siviløkonom og advokat. Han arbeider hovedsakelig med løpende rådgivning og transaksjonsrådgivning til norske og utenlandske selskaper på fagområdene nasjonal og internasjonal selskaps- og kapitalbeskatning, avgift, regnskap og selskapsrett. Steinar bistår videre selskaper med spørsmål i tilknytning til årlig ligning og ved bokettersyn og klagesaker.

Arbeidserfaring

2006 -
Partner, Kvale
2003 - 2006
Advokat, Selmer Advokatfirma
2002 - 2003
Advokat, KPMG Law
2001 - 2002
Dommerfullmektig, Toten tingrett
1996 - 2001
Skatterådgiver/advokatfullmektig, KPMG Law
1994 - 1996
Revisormedarbeider, KPMG

Utdanning

1997
Juridisk embetseksamen, Bergen
1993
Siviløkonom, Universitet i Bodø