Nicolay Skarning

Partner (H)

Biografi

Nicolay Skarning er spesialist på arbeidsrett. I tillegg har han kompetanse på personvern, EU/EØS/konkurranserett samt menneskerettigheter. Han har skrevet flere bøker og faglige artikler med hovedvekt på arbeidsrett, kontraktsrett og prosedyre.

Skarning har vært dommerfullmektig i både Larvik og Oslo tingrett og leder av Dommerfullmektiggruppen i Norges Juristforbund. Han har lang erfaring fra NHOs arbeidsrettsavdeling, som secondee ved den britiske arbeidsgiverforeningen CBI og som trainee i EU-kommisjonen. Han har prosedert en rekke saker om tariffavtaler for Arbeidsretten og vært medlem av den offentlige Bedriftsdemokratinemnda, som avgjør saker om ansatterepresentasjon i styrene.

Nicolay bistår en rekke norske og internasjonale selskaper og foreninger. I 2015 tok han voldgiftdommerutdannelsen hos Den danske advokatforening (Danske advokater), og kan brukes som voldgiftsdommer innen flere rettsområder, sist i foreningsrettslig tvist om salget av Leangen Travbane i 2016.

Nicolay fikk møterett for Høyesterett i 2004 og har prosedert en rekke saker for Høyesterett innen flere fagområder, sist en boikott- og EØS-sak for Høyesterett i plenum i 2016, der hans klient Holship Norge AS vant med 10 mot 7 stemmer.

Nicolay er valgt som norsk representant for Employment Law Alliance, som har valgt ut arbeidsrettseksperter i alle land.

Se intervju av Nicolay Skarning av HR Norge TV om oppsigelser på grunnlag av dårlige arbeidsytelser.

Nicolay deltok i juni på en 4-dagers forhandlingsworkshop i regi av Juristenes Utdanningssenter.

Head of department Nicolay Skarning has an established practice operating on contentious employment matters, in addition to advising on employment transactions, and is admitted to the Supreme Court. He is praised by clients for his “outstanding client service and effectiveness.” –Chambers 2018.

Ranking

Legal 500 EMEA

Chambers & Partners Europe

Finansavisen 2017

Publikasjoner

 • Permittering, nedbemanning og sluttpakker Cappelen Damm, 2017

 • Unntak fra arbeidstidsreglene for ledende eller særlig uavhengig stilling, artikkel Praktisk økonomi & finans 02/2017, Universitetsforlaget

 • Ledende eller særlig uavhenging stilling, Universitetsforlaget 2016

 • Mangelfulle arbeidsprestasjoner som oppsigelsesgrunn, (“Insufficient Work Performance as grounds for dismissal” 2015) artikkel Praktisk Økonomi og Finans nr. 3/2015, Universitetsforlaget

 • Oppsigelser på 1-2-3, (“Dismissal of employee, step by step,” 2015), Hegnar Media 2015. Medforfatter sammen med kollega og advokatfullmektig Pernille  Brusdal

 • Midlertidige ansettelser, innleie og vikarbyrådirektivet, (Temporary employments, hiring and the EU Directive on  temporary agency workers), Universitetsforlaget 2013

 • Sykefravær – Nye arbeidsoppgaver, omplassering eller oppsigelse,(Sick leave – New work tasks, relocation or  dissmissal with notice), Universitetsforlaget 2011

 • Permitteringer og nedbemanninger i praksis(Redundancy and Workforce Reductions), Hegnar Media, 2009

 • Nedbemanning og sluttpakker(Workforce Reductions and Severance Pay), Universitetsforlaget, 2005

 • Kontraktsrett i Norge, Skottland og England, (Contract Law in Norway, Scottland and England), Juristforbundets  forlag, 2001

 • Rettsmøtene skritt for skritt (Court Hearings step by step), Juristforbundets forlag, 1997

 • Nicolay har også skrevet flere artikler i ulike tidsskrifter, se bl.a Jusstorget.

 • Oppsigelser skritt for skritt, Hegnar Media 2019

 • Kan verneombudet trekke seg eller kalles tilbake? Tidsskriftet Arbeidsrett nr. 1, 2018

Arbeidserfaring

2010 -
Partner, Kvale
2006 - 2009
Partner, Bull & Co
2006 - d.d.
Sensor, Juridisk fakultet, Oslo
2005
Secondee, Confederation of British Industry (CBI), London
1999 - 2006
Advokat, Næringslivets Hovedorganisasjon, Arbeidsrettsavdelingen
1998
Trainee, Advokatfirmaet Brodies, Edinburgh
1995 - 1999
Dommerfullmektig, Larvik tingrett og Oslo tingrett
1994 - 1995
Advokatfullmektig, Norges Eksportråd, EU-avdelingen
1994
Trainee, Europakommisjonen, Brussel
1993 - 1994
Rådgiver, Utenriksdepartementets rettsavdeling
1991 - 1993
Førstekonsulent, Forsvarsdepartementet, Juridisk seksjon

Utdanning

2019
Harvard Negotiation Project, Workshop Harvard Campus by JUS
2018
Postgraduate Diploma of EU Competition Law, King's College, University of London
2017
Voldgiftsdommerutdannelsen hos Den danske advokatforening (Danske Advokater), København og International Court of Arbitration (ICC), Paris
2005
Postgraduate Diploma of EU law, King's College, University of London
1998
Proficiency in English, Cambridge University
1993
Cand.mag med statsvitenskap og kriminologi, Universitetet i Oslo
1990
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
1989
EF-rett og fransk rett, Université d'Aix-Marseille III, Frankrike
1988
Amerikansk kontraktsrett, University of North Dakota, USA