Nicolay Skarning

Partner / Advokat (H)
Oslo

Nicolay er spesialist i arbeidsrett, HR-personvern og EU-rett, og er anerkjent av både Finansavisen og Chambers/ Legal 500s advokatrankinger til å være en av de ledende advokatene innen sitt område.

Han er utdannet ved både Universitetet i Oslo og ved King's College i London, har Voldgiftsdommerutdannelsen fra Dansk Advokatforening (2017) og forhandlingskurset på Harvard i regi av JUS (2019). Nicolay er dessuten utnevnt av regjeringen til å sitte som varadommer i den sentrale Arbeidsretten i Oslo, som dømmer i tariffavtalesaker. Han har tidligere vært utnevnt av regjeringen som medlem av Bedriftsdemokratinemda, som fattet vedtak om ansatterepresentasjon i styrer mv. Fra 2006-2020 var Nicolay den norske representanten for Employment Law Alliance, med hovedkontor i San Francisco.

Nicolay har skrevet en rekke bøker og artikler innen arbeidsrett, kontraktsrett og prosedyre bl.a. om oppsigelser, permitteringer, sykefravær og rettsmøtene, se publiseringsliste her. Han har lang bakgrunn fra prosedyreavdelingen i NHO, samt som leder av Dommerfullmektiggruppen i Norges Juristforbund og har prosedert mange saker i de vanlige domstoler, samt Arbeidsretten, Høyesterett og EFTA-domstolen.

Han vant frem i den såkalte Holship-saken i Høyesterett i plenum i 2016, en sak som gjaldt tariffavtaler og EØS-avtalen. I 2017 fikk han prisen for Årets Beste Advokatprestasjon av Finansavisen. Nicolay er også en mye brukt foredragsholder, voldgiftsdommer og mekler i forskjellige tvister. Han er medlem av Advokatforeningen, Norsk Arbeidsrettslig Forening og European Employment Lawyers' Association, med hovedkontor i Tyskland.

Spisskompetanse

Granskning Arbeidsliv

Publikasjoner

Grensen mellom hva som er arbeidstaker og hva som er oppdragstaker og konsulent etter Aleris-dommen fra 2021

Jusstorget

2022

Oppsigelser skritt for skritt, Hegnar Media

Kan verneombudet trekke seg eller kalles tilbake? Tidsskriftet Arbeidsrett nr. 1

2018

Unntak fra arbeidstidsreglene for ledende eller særlig uavhengig stilling, artikkel Praktisk økonomi & finans 02/2017, Universitetsforlaget

2017

Ledende eller særlig uavhenging stilling, Universitetsforlaget

2016

Mangelfulle arbeidsprestasjoner som oppsigelsesgrunn, (“Insufficient Work Performance as grounds for dismissal” 2015) artikkel Praktisk Økonomi og Finans nr. 3/2015, Universitetsforlaget

2015

Oppsigelser på 1-2-3, (“Dismissal of employee, step by step,” 2015), Hegnar Media 2015. Medforfatter sammen med kollega og advokatfullmektig Pernille Brusdal

2015

Midlertidige ansettelser, innleie og vikarbyrådirektivet, (Temporary employments, hiring and the EU Directive on temporary agency workers), Universitetsforlaget

2013

Sykefravær – Nye arbeidsoppgaver, omplassering eller oppsigelse,(Sick leave – New work tasks, relocation or dissmissal with notice), Universitetsforlaget

2011

Permitteringer og nedbemanninger i praksis, (Redundancy and Workforce Reductions), Hegnar Media

2009

Nedbemanning og sluttpakker, (Workforce Reductions and Severance Pay), Universitetsforlaget

2005

Kontraktsrett i Norge, Skottland og England, (Contract Law in Norway, Scottland and England), Juristforbundets forlag

2001

Rettsmøtene skritt for skritt (Court Hearings step by step), Juristforbundets forlag

1997

Nicolay har også skrevet flere artikler i ulike tidsskrifter, se bl.a Jusstorget.

Språk

Norsk

Engelsk