Julie Elisabeth Wærnes Hegdahl

Advokatfullmektig
Oslo

Julie E. W. Hegdahl jobber hovedsakelig med kollektiv og individuell arbeidsrett. Julie er utdannet jurist ved Universitetet i Tromsø. Hun har valgfag innen arbeidsrett, selskapsrett og skatterett og skrev sin masteroppgave i arbeidsrett om rekkevidden av Tvisteløsningsnemndas kompetanse til å dømme i arbeidsrettslige tvister. Julie har i løpet av studietiden hatt flere traineeopphold ved forretningsjuridiske firmaer og hos Gatejuristen i Tromsø. Hun har også jobbet som juridisk saksbehandler hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Spisskompetanse

Arbeidsliv

Språk

Norsk

Engelsk