Kaia Bugge Fougner

Senioradvokat (i permisjon)

Biografi

Kaia Bugge Fougner er spesialisert innenfor immaterialrett, markedsføringsrett og konkurranserett. Kaia har en bred immaterialrettspraksis, herunder blant annet innen opphavsrett, beskyttelse og håndheving av varemerker og design, og utarbeidelse av ulike typer kontrakter og IP strategier. I tillegg har Kaia arbeidet bredt innenfor markedsføringsrett, herunder blant annet med reklame og saker om god forretningsskikk næringsdrivende i mellom, særlig produktetterligningssaker. Kaia har også god erfaring innen konkurranserettens området.

Kaia har jevnlig holdt foredrag, vært sensor ved Universitetet i Oslo og Bergen og har gitt ut flere publikasjoner.

Kaia har blant annet tidligere vært dommerfullmektig ved Sandefjord tingrett, arbeidet som juridisk utreder i Klagenemnda for industrielle rettigheter og har vært konsernadvokat. Hun fikk advokatbevilling i 2010.

Ranking

World Trademark Review - leading trademark professionals

Prosecution and strategy: Leading individual

Arbeidserfaring

2018 -
Senioradvokat, Kvale
2015 - 2017
Juridisk utreder, Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)
2013 - 2017
Legal counsel, L'Oreal Norge AS
2012 - 2015
Advokat, Zacco Norway AS
2011 - 2012
Advokat, Advokatfirmaet Grette DA
2011
Dommerfullmektig, Sandefjord tingrett
2008 - 2011
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Grette DA

Utdanning

2007
LL.M, Kings College London, UK
2001 - 2007
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo