Sjømat | Seafood

Kvale er en ledende samarbeidspartner for sjømatnæringen.

Våre advokater har omfattende og bred kunnskap fra alle sektorer innenfor bransjen. Vi ønsker å være tett på næringen og er daglig i kontakt med aktørene og i utstrakt grad til stede på industrianlegg, fartøy og sjømatnæringens egne arenaer.

Sjømat er en av Norges viktigste næringer, med uttalte mål om betydelig vekst. Selv om sjømatnæringen i Norge har lange tradisjoner utvikles den i et stadig raskere tempo, og fokuset på ny teknologi, digitalisering og bærekraft blir stadig viktigere. Vår bistand gjelder hele verdikjeden og vår viktigste oppgave er å sikre klientenes verdier i en næring som påvirkes av stadige svingninger i rammevilkår.

Vi bistår sjømatnæringen med:

  • Transaksjoner, konsolidering og sammenslåinger
  • Regulatoriske råd om rammevilkår og konsesjonssystemet
  • Strategisk og rettslig rådgivning ved søknadsprosesser mot offentlige myndigheter
  • Klagesaker ved enkeltvedtak – overtredelsesgebyr, pålegg og tvangsmulkt.
  • Forhandlinger og kontraktsinngåelse med kunder og leverandører
  • Sivilprosess – rettsmekling og tvist
  • Straffeprosess – forelegg/bot og inndragning

Team

Kvales sjømatteam

Vi har bistått sjømatnæringen i over 30 år og har betydelig og bred kjennskap til bransjen.

Vårt team består av over 25 medarbeidere med spesialisering innen ulike juridiske områder. De har ledende ekspertise innen sjømatnæringens verdikjeder og kan sømløst bistå på tvers av geografi og fagområder:

Very strong business acumen beyond the legal issues. Great knowledge of and relationships in local business environment in relevant communities where we are involved. Legal 500
Monica Sperre – very attentive to customer needs, takes her work and the client very serious, well prepared Legal 500
Rode S. Rønning-Hansen has a unique combination of experience and skills needed for our operation. The combination of legal knowledge of a complex regulatory industry, the understanding of fishing boats and their operation, together with good understanding of our business, and how it all comes together, is most likely unmatched by his competitors. Legal 500