Kvotemeldingen – hva er status nå?

Lesetid: 3 min

Kvotemeldingen ble lansert 12. januar, og umiddelbart sendt Stortinget for behandling. Stortingsrepresentantene har kastet seg raskt rundt, og har tydelig en plan om å bli ferdig med behandlingen av meldingen i løpet av våren.

Saksgangen i Stortinget er slik at saken først sendes til en relevant fagkomité, som i dette tilfellet er næringskomiteen. Så gjennomføres det en høring, hvor relevante organisasjoner og fagmiljø inviteres til å delta.
Høring om kvotemeldingen ble gjennomført 29. januar, og her kan du lese alle skriftlige innspillene som kom inn.

Det er komiteens leder fra Senterpartiet som er såkalt saksordfører i saken. Det betyr at han leder forhandlingene mellom partiene og har ansvar for at komiteen kommer i mål. Den foreløpige planen til politikerne er å levere en innstilling til Stortinget i midten av april. De vil nok da bruke tiden frem til påske på sonderinger om hvilke partier som er interesserte i å delta i en diskusjon om forlik, og etter hvert gå inn i en forhandlingsfase.

Erfaringsvis kan slike fremdriftsplaner sprekke, og det viktigste er nok å lande et flertall for politikken i meldingen, ikke å komme først til målstreken. Det er god tid til å bli ferdig før Stortinget tar sommerferie, og uansett vil forslagene som krever endringer i lov og forskrift måtte komme senere, tidligst mot slutten av 2024. Kvotemeldingen legger også opp til at det skal nedsettes flere arbeidsutvalg og gjennomføres utredninger som skal belyse både konsekvensene og detaljene rundt de ulike tiltakene i kvotemeldingen.

Flere partier har uttalt vilje til å sette seg ved forhandlingsbordet. Vi tror regjeringspartiene ønsker seg et bredt forlik om fiskeripolitikken, ikke minst fordi det er kort tid til neste stortingsvalg, og det siste næringen trenger er en "kvotemelding 3.0" etter valget. Det er også sannsynlig at det i forliket vil komme mer politikk om sjømatindustrien, som oppfølging av forslagene fra bearbeidingsutvalget.

Samtidig baserer forslagene i kvotemeldingen seg på en skjør enighet mellom regjeringspartiene, og det er relativt stor politisk avstand mellom partiene på Stortinget i disse spørsmålene. Det vil derfor overraske om et forlik flytter seg for langt fra det opprinnelige forslaget til regjeringspartiene.

Fremover vil vi nok få mer informasjon om partienes primærposisjoner og hvem som sitter ved forhandlingsbordet. Det fullstendige resultatet får vi nok ikke vite før det kommer hvit røyk ut av pipa på Stortinget og alt er klart. Til da får næringen smøre seg med tålmodighet, og håpe på stabile rammevilkår i mange år fremover.

Ønsker du mer informasjon om hvordan rammebetingelser og regelverk påvirker din næringsvirksomhet, ta gjerne kontakt med oss.