Susanne Hamre Skoglund

Senioradvokat
Oslo

Susanne Hamre Skoglund er tilknyttet Kvales avdeling for skatt og Corporate M&A. Susanne har bred erfaring med norsk og internasjonal selskapsskatt, med hovedfokus på olje & gas service selskaper og rederibeskatning. I tillegg bistår hun med restruktureringer, hovedsakelig tilknyttet skatterettslige spørsmål, i tillegg til selskaps- og forretningsjuridiske spørsmål.

Spisskompetanse

Selskapsrett Skatt

Språk

Norsk

Engelsk