Susanne Hamre Skoglund

Managing Associate Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Susanne Hamre Skoglund er tilknyttet Kvales avdeling for skatt og Corporate M&A. Susanne har bred erfaring med norsk og internasjonal skatterett. Hun har særlig erfaring med fusjoner, fisjoner, rederibeskatning og internasjonal omorganiseringer.

Susanne bistår også jevnlig med skattemessige problemstillinger knyttet til ansattes incentivprogrammer, bruk av utenlandske ansatte og norske ansatte som skal jobbe fra utlandet og i forbindelse med skattemessige spørsmål som oppstår ved grenseoverskridende virksomhet.

Språk

Norsk

Engelsk