Bærekraft

Vi ønsker å bidra til at aktører i næringslivet møter sine bærekraftsmål, og vi jobber sammen med våre klienter for bærekraftige løsninger som er gode for deres virksomhet.

I 2015 vedtok FN 17 bærekraftsmål. Bærekraftsmålene kan på mange måter kan sies å være verdens handlingsplan for bærekraftig utvikling. De 17 bærekraftsmålene består av 169 delmål og retter seg mot en bærekraftig utvikling på tre plan – miljø, økonomisk og sosialt. I juni 2021, la regjeringen fram Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030 (Meld. St. 40).

Kravene til virksomheters miljø- og samfunnsansvar har økt de senere årene og det er grunn til å tro at de vil fortsette å øke. Mange bedrifter ønsker også selv å sette seg høye mål for å bidra til et mer bærekraftig næringsliv.

bearekraftsmal.png

Aktuelt

Relevante artikler

Relevante

Seminarer og webinarer