Kvale og Kystrederiene inngår samarbeid

Vi er stolte over å kunngjøre at vi nylig har inngått en samarbeidsavtale med Kystrederiene, Landets fremste arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for rederier innen nærskipsfart.

Lesetid: 3 min

Vi har i lengre tid arbeidet tett med Kystrederiene – et samarbeid som har gitt gode resultater.

Partner og ph.d. Gjermund Mathisen, i vår avdeling for EU/EØS- og konkurranserett, uttaler: "Dette samarbeidet vil vi styrke og utvide til flere av Kystrederienes medlemmer. Vi har lang erfaring med å bistå rederier med transaksjoner, skatt og avgift, EU/EØS og statsstøtte, kontrakter, arbeidsrett og sjørettslig tvisteløsning. Gjennom samarbeidsavtalen vil vi tilby vår erfaring og kompetanse til flere rederier. Vi ser at flere sektorer innen nærskipsfart nå møter nye utfordringer som kan påvirke konkurransekraften langs kysten. Disse utfordringene er vi særlig opptatt av å bistå næringen med å håndtere. Vi er klare og ser frem til å kunne bidra i enda større grad i denne avgjørende viktige næringen langs kysten vår."

Monica G. Sperre, partner og leder for vår avdeling for sjømat uttaler: "Vi ser frem til et ytterligere styrket samarbeid og er klare til å støtte Kystrederiene og deres medlemmer i tiden som kommer. Vi har lang erfaring med å bistå i alle faser av virksomhetenes rederidrift, fra etablering og finansiering til løpende drift, både innenfor tradisjonell nærskipsfart og innenfor de nye havnæringene." Sperre uttaler videre: "Kystrederiene gjør et svært viktig arbeid for å bedre rammevilkårene for rederiene langs kysten – vi ser frem til å kunne bidra i enda større grad enn tidligere og i et tettere samarbeid direkte med rederiene."

Samarbeidsavtalen med Kystrederiene innebærer at Kvale vil yte juridisk bistand til Kystrederiene og deres medlemmer etter behov, på særlige medlemsvilkår. Rederiene kan kontakte Kystrederiene eller Kvale direkte for nærmere informasjon om avtalen og vilkårene, innledende samtaler og konkrete tilbud.

Tor Arne Borge, administrerende direktør i Kystrederiene, sier følgende om samarbeidet: “Vi er svært fornøyde med å ha inngått en samarbeidsavtale med Kvale, som har lang erfaring og høy kompetanse innen tradisjonell fraktefart og nærskipsfart ellers med de nyere havnæringer. Vi tror dette vil styrke vår posisjon og gi oss bedre tilgang til juridisk rådgivning og bistand i alle saker som angår våre medlemmer. Vi ser på Kvale som en verdifull partner som kan bidra til å løse de juridiske utfordringene vi møter i en stadig mer kompleks og konkurranseutsatt bransje.

Vi er stolte av samarbeidsavtalen med Kystrederiene, som vi betrakter som en bekreftelse på vår kompetanse innenfor det juridiske landskapet for shipping og sjømat.

Ta gjerne direkte kontakt med Gjermund Mathisen eller Monica G. Sperre for en uforpliktende prat, om du vil vite mer eller har behov for juridisk bistand.