Norske oppdrettsselskaper i konkurransetvist med EU

Lesetid: 2 min

I 2019 gjennomførte EUs konkurransemyndigheter uanmeldte inspeksjoner hos en rekke norske selskaper i oppdrettsnæringen. Bakgrunnen for inspeksjonene var mistanke om brudd på EUs konkurranseregler om forbud mot konkurransebegrensende samarbeid.

Etter å ha undersøkt saken over tid har EU-kommisjonen nå sendt selskapene et Statement of Objections, på norsk varsel om vedtak. Kommisjonen er av den foreløpige oppfatning at selskapene har brutt konkurransereglene i perioden mellom 2011 og 2019, gjennom å skulle ha utvekslet kommersielt sensitiv informasjon, angivelig med mål om å redusere usikkerheten i markedet omkring spot-salg av norskoppdrettet laks til kjøpere i EU. På denne måten mener Kommisjonen at selskapene skal ha beriket seg på ulovlig samarbeid.

Selskapene avviser innsigelsene fra Kommisjonen. I børsmeldinger gjengitt i NRK varsler selskapene at de nå vil gjennomgå Kommisjonens syn på saken og benytte sin tilsvarsrett.

Advokat i Kvale, Gjermund Mathisen, uttaler til IntraFish at han tror det kan ta tid før EU-myndighetene konkluderer i saken. Mathisen er spesialisert innen konkurranserett og har bakgrunn blant annet som konkurransedirektør i ESA hvor han i en årrekke har arbeidet med de største konkurranse- og statsstøttesakene i EFTA/EØS-landene.

Mathisen forklarer at selskapene nå først skal komme med sine formelle innvendinger og beviser, og argumentere for sitt syn på saken. Deretter kan Kommisjonen enten legge bort hele eller deler av saken, eller ilegge ett eller flere av selskapene en bot. Et slikt vedtak kan deretter utfordres rettslig og tas til EU-domstolen.

Kommisjonen har ikke indikert noe om størrelsen på en eventuell bot. Erfaringsvis vil bøtenivået ligge høyt, da bøtene baserer seg på omsetningen på det relevante markedet og varigheten av en overtredelse. Maksgrensen for bøter er så høyt som ti prosent av selskapets omsetning på konsernnivå. Selv om det ikke er vanlig at det gis bøter opp mot maksgrensen, er det i denne saken potensielt snakk om bøter i milliardklassen skulle kommisjonen fatte et vedtak.

Saken viser hvordan EU håndhever konkurransereglene strengt. Begrunnet i preventive hensyn har myndighetene sanksjonsmuligheter som kan ramme et selskap svært hardt skulle det trå feil i markedet.

Vi arbeider tett og engasjert med sjømatnæringen. Våre advokater kombinerer bransjeforståelse med juridisk ekspertise innen konkurranseregler, EU-/EØS-rettslige problemstillinger og andre næringsregulatoriske spørsmål. Ta gjerne kontakt med oss.