Bærekraftskompetanse

EU/EØS-rett

EU stiller i økende grad krav til bærekraftig drift av både stat og næringsliv. Med den sektrovergripende strategien i EUs grønne giv (European Green Deal) vil miljøprinsipper bli integrert i nesten samtlige rettsområder regulert av EU. Under denne strategien vil taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet trolig spille en nøkkelrolle for et europeisk grønt skifte.

Den nye bevisstheten om bærekraft har ført til vedtakelsen av en omfattende mengde forordninger fra EU de siste årene. Mye av regelverket fra EU har blitt eller vil innlemmes i EØS-avtalen som vil medføre ytterligere krav til bærekraftig drift for norske myndighetsorgan og bedrifter underlagt norsk rett.

Kvale har ett av landets største og beste fagmiljøer innenfor EU/EØS-rett og miljørett. Vi holder oss løpende oppdatert på aktivitet og lovgivning fra EU, slik at vi er forberedt til å effektivt bistå selskaper med rådgivning innen miljø- og bærekraftspørsmål knyttet til EØS-avtalen.