Bærekraftskompetanse

Havvind

Med store ambisjoner fra norske og europeiske ledere vil vi se en voldsom vekst i utvikling av havvind det kommende tiåret. Regelverket for havvind er nytt og fortsatt under utvikling, men er i stor grad basert på petroleumslovgivningen og energiloven. Dette gjør at Kvale kan dra nytte av vår unike erfaring innen petroleumssektoren, shipping og fornybar energi. Våre advokater har omfattende erfaring med det regulatoriske rammeverket, strukturering av store bygge- og utviklingsprosjekter og tilhørende kontrakter både for petroleumsindustrien og energiproduksjon på land, samt økende erfaring med flytende havvind prosjekter.

Kvale er klar til å tilby selskaper fulldekkende forretningsjuridisk bistand innen dette fagområdet. Herunder, konsesjonsprosessen, finansiering, kraftbeskatning og forhandlinger med ulike aktører. Våre advokater leverer skreddersydd juridisk og strategisk rådgivning for norske og internasjonale aktører med en interesse for havvind.