Bærekraftskompetanse

Klima- og miljørett

Klima- og miljørett har utviklet seg fra å være et eget rettsområde til å bli mer integrert i andre rettsområder, og regelverkets kompleksitet og omfang øker kontinuerlig.

Regelverket har et sterkt internasjonalt preg, og Norge må blant annet gjennom EØS-avtalen følge det meste av EUs klima- og miljøregelverk. Klima- og miljørett har derfor stadig større betydning for industrisektorer som fast eiendom, olje og gass, offshore, shipping, bergverksdrift og fornybar energi.

Kvales klima- og miljørettsteam bistår jevnlig private, kommunale og statlige aktører, hvor tett integrering og samarbeid med våre advokater innen relevante industrisektorer sikrer operasjonell og kostnadseffektiv rådgivning.