Bærekraftskompetanse

Grønne bygg

I kampen mot klimaendringene er det sentralt å få ned utslipp fra eiendomsutvikling og energikonsum i bygninger. I EU står bygninger for 40 % av energikonsumet og er dermed en sektor som er avgjørende å omstille for at vi skal oppnå en mer energieffektiv fremtid.

Derfor er bygg- og eiendomssektoren en sektor som er en sentral del av EUs klassifiseringssystem. Innlemmelsen av taksonomiforordningen i EØS-avtalen vil få konsekvenser for den norske bygg- og eiendomssektoren med krav om mer energieffektive bygg og bærekraftige konstruksjonsprosesser.

Kvale er godt forberedt til å bistå bedrifter i å imøtegå de kommende kravene og gjennomføre omstillingen på en kostnadseffektiv måte. Våre advokater har solid kompetanse innen finans, entrepriserett og EU/EØS-rett og kan tilby rådgivning som sørger for at dine bygg blir klassifisert som "grønne bygg".