Bærekraftskompetanse

Grønn teknologi

Bærekraft har utviklet seg til et svært relevant tema innenfor immaterielle rettigheter og teknologi. Det er stor etterspørsel etter miljøvennlige løsninger og teknologi, og det er betydelig teknologiutvikling innenfor dette området. Mange selskap trenger spesialisert rådgivning om hvordan innovative løsninger og teknologi kan beskyttes og reguleres i kontrakter. Økt teknologiutvikling medfører også større tetthet av rettigheter og derav større behov for overvåkning og kartlegging av eget handlingsrom. Ved å tenke klokt og strategisk vil beskyttelse av bærekraftige løsninger og grønn teknologi kunne gi din virksomhet enerettigheter, og dette gir konkurransefortrinn.

Kvale har ett av landets største fagmiljøer innenfor dette rettsområdet. Vårt team består av dedikerte og spesialiserte advokater med spisskompetanse innenfor alle former for immaterielle rettigheter og teknologiutvikling. Vi kan bistå våre klienter i alt fra spørsmål om beskyttelse, avtaler og tvister om rettigheter til teknologi og anskaffelsesprosesser for teknologi til rådgivning for etterlevelse av rettslige plikter knyttet til drift og IT-løsninger. Vi har også betydelig erfaring med å vurdere hvordan markedsføring skal utformes for å unngå anklager om grønnvasking og særlig dokumentasjonskravet som må oppfylles for å påstå at en vare eller tjeneste er grønnere enn konkurrentens.