Bærekraftskompetanse

Taksonomi/Finans

I forbindelse med EUs omfattende satsning på bærekraftig omstilling av økonomien, er det lansert et nytt rammeverk for å fremme grønne investeringer – herunder EUs taksonomisystem, også kalt Klassifiseringsforordningen (2020/852). Taksonomien er et omfattende klassifiseringssystem som fastsetter vilkårene for når et finansielt produkt skal kunne anses som en bærekraftig investering. Forordningen skal gjøre det lettere for investorer å sammenligne investeringsmuligheter og gi selskaper insentiver til å gjøre sine forretningsmodeller mer bærekraftige.

En annen viktig del av rammeverket er Offentliggjøringsforordningen (2019/2088), som skal bidra til å sikre offentliggjøring av bærekraftinformasjon i finanssektoren. I første omgang vil pliktene hovedsakelig gjelde større finansaktører så som finansforetak, men regelverket er i stadig utvikling og kan utvides til å omhandle en bredere del av økonomien. Taksonomien og offentliggjøringsforordningen er gjennomført i norsk lov gjennom lov om bærekraftig finans som trådte i kraft 1. januar 2023.

Kvales team for bank- og finans og kapitalmarkeder følger nøye med på den juridiske utviklingen i EU og den norske innlemmingen av forordningene. Kvale er klar til å bistå våre klienter med strategisk rådgivning for å bli klassifisert som en grønn investering. Vi kan også bistå med etterlevelse av pliktene som fremgår av klassifiseringssystemet.