Bærekraftskompetanse

Bærekraft og ESG

Samfunnet, investorer, kunder og andre interessenter har i dag klare forventninger om at virksomheter prioriterer bærekraft og ESG (Environmental, Sosial and Governance) i sin daglige drift, og virksomhetene møter også en økende mengde av regulatoriske krav. Manglende etterlevelse av forventinger og rettslige krav kan ha store kommersielle, omdømmemessige og rettslige konsekvenser for selskapene, som i enkelte tilfeller kan slå bena under en investering.

Kvales advokater har omfattende bærekrafts- og ESG-kompetanse som strekker seg både på tvers av fagområder og bransjetilknytning. Vi bistår klienter med rådgivning tilknyttet bærekraftig finans og EU-taksonomien, samt gjennomføring av ESG due diligence i forbindelse med transaksjoner. Våre advokater bistår også vedrørende kravene til sosial bærekraft etter åpenhetsloven, og gir råd i tilknytning til gjennomføring av aktsomhetsvurderinger, håndtering av informasjonskrav, og rapportering.