Bærekraftskompetanse

Fornybar energi

Klimautfordringens økende relevans og energimangel i Europa har satt i gang et europeisk kappløp for videre utbygging av alternativ og fornybar energi. Behovet for en omstilling vekk fra fossilt brensel til utslippsfrie og fornybare energikilder har aldri vært større. I Norge har vannkraft i lang tid sørget for fornybar energi til både industri og husholdninger. I takt med økende energiforbruk har det også blitt behov for utbygging av andre energikilder slik som vindkraft, solkraft, hydrogen, bioenergi og havvind. Det grønne skifte er i gang, og norsk næringsliv er en viktig aktør og pådriver.

Teamet vårt har lang erfaring med å yte advokattjenester knyttet til etablering og drift av fornybare energikilder. Flere av våre advokater har også lang erfaring som internadvokater hos ledende aktører i bransjen, og fra offentlige myndigheter. Vår juridiske bistand relaterer seg til produksjon, distribusjon og omsetning av fornybar energi samt ved transaksjoner, omstilling og omstrukturering av selskap. Vi bistår selskapene, eierne og investorer både i offentligrettslige og privatrettslige forhold.