Espen R. Hamar

Partner / Advokat (H)
Oslo

Espen R. Hamar er leder for Kvales avdeling for fast eiendom og entreprise. Han har lang erfaring innen forretningsjuridiske og privatrettslige områder, og har de siste tyve årene særlig jobbet med fast eiendom og entrepriserett, restrukturering av selskaper og insolvensrettslige temaer, samt tatt prosedyreoppdrag i samtlige tre rettsinstanser.

Espen fikk møterett for Høyesterett i 1998. I tillegg til å ha praktisert som advokat, har han jobbet i Prisdirektoratet (nå Konkurransetilsynet) med blant annet utarbeidelse av forarbeider til ny Konkurranselov.

Språk

Norsk

Engelsk