Biografi

Espen R. Hamar er leder for Kvales avdeling for fast eiendom og entreprise. Han har lang erfaring innen forretningsjuridiske og privatrettslige områder, og har de siste ti årene særlig jobbet med fast eiendom og entrepriserett, restrukturering av selskaper og insolvensrettslige temaer, samt tatt prosedyreoppdrag i samtlige tre rettsinstanser.

Espen fikk møterett for Høyesterett i 1998. I tillegg til å ha praktisert som advokat, har han jobbet i Prisdirektoratet (nå Konkurransetilsynet) med blant annet utarbeidelse av forarbeider til ny Konkurranselov.

Ranking

Chambers & Partners

Arbeidserfaring

1999 -
Partner, Kvale
1995 - 1999
Partner, Hegg & Hamar
1994 - 1995
Dommerfullmektig og konstituert sorenskriver, Vardø herredsrett
1992 - 1994
Advokatfullmektig, Kvale
1991 - 1992
Juridisk konsulent, Prisdirektoratet

Utdanning

1989
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo