Dom i saken som IMSK SE, dets konkursbo har ført mot MAN

Lesetid: 1 min

Fredag 22. april falt dom i saken som IMSK SE, dets konkursbo har ført mot MAN Energy Solutions SE og MAN Energy Solutions Norway AS.

Boet vant en stor og viktig seier i saken som har versert i rettssystemet siden 2014, og ble tilkjent NOK 363 millioner i erstatning og nesten NOK 14 millioner i saksomkostninger. Saken gjelder salg av 6 skipsmotorer til IMSK-rederiet tilbake i begynnelsen av 2000-tallet. Ca 10 år etter salget ble det kjent at tester av motorenes drivstofforbruk ble manipulert av MAN i forbindelse med at motorene ble levert, slik at de viste et lavere forbruk enn det som var reelt. På den måten ble IMSK forledet til å kjøpe motorer som hadde et betydelig overforbruk av drivstoff (diesel). Dette ledet til et tap som IMSK, dets konkursbo nå har blitt tilkjent erstatning for.

Espen Hamar er bostyrer for IMSK-boet, og Christian Poulsson var boets prosessfullmektig i saken. Teamet har i tillegg særlig bestått av John Paulsen og Ingrid E. S. Tronshaug.