Sindre Abusland Svendsen

Associate Autorisasjon: Advokatfullmektig
Kontor: Oslo

Sindre Abusland Svendsen er tilknyttet avdeling for EU/EØS og konkurranserett og bistår med rådgivning innen konkurranserett, statsstøtte og offentlige anskaffelser.

Fra tiden i Konkurransetilsynet har Sindre bred erfaring med konkurranserettslige problemstillinger gjennom etterforskning og håndhevelse av brudd på konkurranselovens forbud mot ulovlig samarbeid og misbruk av dominerende stilling. Han har også arbeidet med flere foretakssammenslutninger underlagt Konkurransetilsynets fusjonskontroll, deltatt i planleggingen og gjennomføringen av bevissikringer og forklaringsopptak og bistått ved domstolsprøving av Konkurransetilsynets gebyrvedtak.

Publikasjoner

Thomson Reuters' Practical Law Global Guides on Competition

2020, 2021

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, 02/2019 (Volum 16), side 100–124,

Språk

Norsk

Engelsk

Tysk