Kvale med nye artikler innen konkurranserett i Competition and Cartel Leniency Global Guide

Lesetid: 1 min

Kvales avdeling for konkurranse og EU/EØS-rett har skrevet artikler for Thomson Reuters Practical Law. Artiklene er en del av Thomson Reuters Competition and Cartel Leniency Global Guide. Guiden inneholder blant annet komparative oversikter over sentrale og dagsaktuelle temaer innen konkurranserett.

Kvale har bidratt med en redegjørelse for gjeldende rett og de seneste endringene innen konkurranseretten i Norge under temaene kontroll med foretakssammenslutninger, konkurransebegrensende samarbeid og misbruk av markedsdominans samt leniencyreglene (immunitet fra karteller).

Les Kvales kapitler på Thomson Reuters nettside her: