Webinar

Rederikonferansen21

Dato
22. september 2021
Sted
Keiser Wilhelmsgt 22, Ålesund
Pris
Ingen deltakeravgift!
Påmelding

Obs! Rederikonferansen arrangeres 22.09.2021 på PIR, i Keiser Wilhelmsgt 22, Ålesund. Et begrenset antall personer kan delta på den fysiske delen av konferansen, men det legges opp til at foredragene og debattene også blir lagt ut digitalt.

Den 22. september arrangeres den første Rederikonferansen i Ålesund. Kvale er med som samarbeidspartner sammen med Giske Havfiske, Kystverket, NTNU, Shippingklubben Ålesund, Sølvtrans, Symbio og Fosnavåg Shippingklubb.

Rederikonferansen skal være en konferanse med fokus på drift og kompetansebygging, og en viktig del av konferansen er den gode samtalen og det å knytte tettere bånd mellom de forskjellige rederiene og institusjonene.

Rederikonferansen ønsker å samle rederiene for å innby til samarbeid – under konferansen, men også etter at konferansen er avholdt.

Målet er at denne konferansen blir et årlig arrangement, som kan være med å styrke samhandlingen og konkurransekraften i næringen.

Programmet kan sees her.

Kommende arrangementer

Andre kurs og seminarer

Kvale Advokatfirma inviterer til webinarer, seminarer og kurs over hele landet.