Susanne Borch

Juridisk rådgiver
Oslo

Susanne Tenden Borch er tilknyttet Kvales Corporate avdeling. Hun arbeider blant annet med oppkjøp, selskapsendringer og løpende bistand til selskapers administrasjon og styre.

Susanne har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, med et utvekslingssemester ved Universidade de Lisboa i Portugal. Hun skrev masteroppgave om foreldelsesfrister ved aksjeselskapers konkurs med tittelen «Kan et konkursbo fremme konkursdebitors krav på selvstendig grunnlag?».

Språk

Norsk

Engelsk