Susanne Borch

Associate Autorisasjon: Advokatfullmektig
Kontor: Oslo

Susanne Tenden Borch er tilknyttet Kvales Corporate avdeling. Hun arbeider blant annet med oppkjøp, selskapsendringer og løpende bistand til selskapers administrasjon og styre.

Susanne har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, med et utvekslingssemester ved Universidade de Lisboa i Portugal. Hun skrev masteroppgave om foreldelsesfrister ved aksjeselskapers konkurs med tittelen «Kan et konkursbo fremme konkursdebitors krav på selvstendig grunnlag?».

Språk

Norsk

Engelsk