Martin Kyvik Jozdani

Associate Autorisasjon: Advokatfullmektig
Kontor: Oslo

Martin Kyvik Jozdani er tilknyttet Kvales avdeling for Tech & IP. Martin har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen og en LL.M.-grad innenfor Intellectual Property and Information Law fra King's College London. Hans spesialområder er personvern, patentrett, varemerkerett og opphavsrett.

I 2022 skrev Martin masteroppgave om utfordringer knyttet til medlemsstaters nasjonale gjennomføring av artikkel 17 i Digitalmarkedsdirektivet.

Språk

Norsk

Engelsk