Hedvig Jæger

Associate Autorisasjon: Advokatfullmektig
Kontor: Oslo

Hedvig Andrea Jæger er tilknyttet Kvales avdeling for prosedyre og tvisteløsning. Hun har mastergrad fra Universitetet i Bergen og skrev sin masteroppgave om ansvarshavende sitt erstatningsansvar overfor tredjemenn ved brudd på plikter etter plan- og bygningsloven.

Som en del av mastergraden var Hedvig på utveksling til Università degli Studi di Milano-Bicocca. I løpet av studietiden har hun hatt flere traineeopphold hos ulike forretningsjuridiske firmaer og skriveplass hos Kvale.

Språk

Norsk

Engelsk