Eirik Hovind Kolstad

Senior Associate Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Eirik Hovind Kolstad er spesialisert innen insolvens og tvisteløsning.

Eirik har erfaring som dommerfullmektig i Oslo tingrett, hvor han opparbeidet seg betydelig kompetanse innen tvangsfullbyrdelse, midlertidig forføyning og arrest, og han bistår virksomheter med sikring av pengekrav og andre krav.

Videre bistår Eirik kreditorer, aksjonærer og styrer gjennom rådgivning og prosessoppdrag med tilknytning til misligholdssituasjoner og økonomiske utfordringer. I tillegg arbeider han med konkurs, restrukturering og rekonstruksjonsforhandlinger.

Språk

Norsk

Engelsk