Tobias Kilde

Associate Autorisasjon: Advokatfullmektig
Kontor: Oslo

Tobias Kilde er tilknyttet Kvales avdeling Hav og Energi.

Tobias har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Under studiene deltok han på sommerskoleprogrammet ved Renmin Law School i Beijing og skrev masteroppgave om kyststatsjurisdiksjon over fremmede skip i Arktis i forbindelse med Polarkoden.

Tobias arbeider i hovedsak med juridiske problemstillinger innenfor shipping, offshore og forsikring. Han har erfaring med tvister i shipping-sektoren og bistår også med rådgivning i saker knyttet til antikorrupsjon og compliance for både nasjonale og internasjonale klienter.

Språk

Norsk

Engelsk