Johanne Archer

Associate Autorisasjon: Juridisk rådgiver
Kontor: Oslo

Johanne Archer er tilknyttet Kvales avdeling for Hav og Energi.

Johanne har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun avsluttet studiene som vitenskapelig assistent ved Nordisk Institutt for sjørett, hvor hun skrev masteroppgave om grensekryssende transport av CO2 for permanent lagring.

I løpet av studietiden har Johanne hatt både internships og traineeopphold i diverse forretningsjuridiske firmaer, samt kommunikasjonsbyrå. Hun har i tillegg vært ansatt som politisk rådgiver i Unge Høyres Landsforbund.

Johanne har hatt både traineeopphold og skriveplass hos Kvale.

Språk

Norsk

Engelsk