Frede Rønning Rangnes

Associate (permisjon) Autorisasjon: Advokatfullmektig
Kontor: Oslo

Frede Rønning Rangnes er tilknyttet Kvales avdeling prosedyre og tvisteløsning, og samarbeider tett med Kvales avdeling for olje og gass.

Frede arbeider med generell forretningsjuridisk rådgivning og tvisteløsning, og har prosedert flere saker. Han har erfaring fra en rekke rettsområder, særlig innenfor generell kontraktsrett, olje og gass og fast eiendom.

Frede er utdannet ved Universitet i Oslo, med et utvekslingsopphold ved Bond University i Australia med fordypning i internasjonale kontrakter og tvisteløsning. Han var kollokvieveileder, og avsluttet studietiden som vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett.

Publikasjoner

Inngrep overfor forurensende skip på åpent hav og i økonomiske sone

MarIus nr. 531

Språk

Norsk

Engelsk