Overtredelser skal "svi" - ny maksgrense for overtredelsesgebyrer

Lesetid: 2 min

Barne- og familiedepartementet har 14. februar 2023 vedtatt forskrift om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr etter markedsføringsloven, angrerettloven, åpenhetsloven og pakkereiseloven (her). Forskriften ble kunngjort 15. februar 2023 og trer i kraft umiddelbart.

Ny øvre grense for overtredelsesgebyr

Forskriften introduserer en øvre grense for overtredelsesgebyr for vesentlige eller gjentatte lovovertredelser av nevnte regelverk på inntil fire prosent av den næringsdrivendes årsomsetning eller inntil 25 millioner kroner, hvor det høyeste beløpet anvendes.

Det har tidligere ikke være noen øvre grense for overtredelsesgebyr, og praksis fra Forbrukertilsynet og Markedsrådet viser at sanksjonsnivået tradisjonelt har ligget på noen hundre tusen til opp mot 1,2 millioner.

Det er vanskelig å si om Forbrukertilsynet og Markedsrådets sanksjonsnivå vil påvirkes av denne nye forskriften idet forskriften som nevnt kun oppstiller en "øvre grense". Det er imidlertid ikke noen tvil om at forskriften sender et klart signal om at overtredelser av det omtalte regelverk potensiell skal kunne sanksjoneres hardt. Det blir derfor interessant å se hvordan vedtakelsen av denne forskriften kommer til å avspeile seg i sanksjonsnivået.

Kvales team av rådgivere har omfattende erfaring med behandling av saker etter markedslovgivningen og jobber også aktivt med åpenhetsloven (se også tidligere nyhetssak her). Hvis din bedrift trenger bistand er det bare å ta kontakt.