Ny sanksjonspakke innført i norsk rett

Den 28. oktober utvidet Norge på nytt sanksjonene mot Russland. Utvidelsen implementerer i stor grad EUs åttende sanksjonspakke av 6. oktober som en reaksjon på annekteringen av Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja, og begrenser ytterligere muligheten for å drive handel med Russland.

Lesetid: 2 min

De nye reglene inneholder blant annet ytterligere restriksjoner på stålprodukter, maskineri og elektriske komponenter som kan vanskeliggjøre levering og reparasjon av russiske fiskefartøy i Norge. Forbudet mot å anløpe norske havner er også utvidet til å gjelde for alle fartøy som er sertifisert av det russiske skipsregisteret, uansett hvilket flagg fartøyet fører. Unntaket om at fiskefartøy kan anløpe havner i Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord gjelder fremdeles.

Konsekvensene for brudd på sanksjonsreglene er også skjerpet. Nå kan juridiske eller fysiske personer som legger til rette for omgåelse av reglene straffes med listeføring og frysing av formuesgoder. En slik straff vil være svært alvorlig for ethvert selskap.

Sanksjonsreglene som ble endret eller utvidet 28. oktober inkluderer:

  • Nye restriksjoner knyttet til eksport av kull, elektroniske og tekniske komponenter til luftfartssektoren, kjemikalier og skytevåpen.
  • Nye restriksjoner på import av stålprodukter, maskineri, plast, kjøretøy, fottøy, lær og smykker som ikke er laget av gull.
  • En utvidelse av forbudet for russiske fartøyer til å anløpe norske havner til å gjelde for fartøy sertifisert av det russiske maritime skipsregisteret (fremdeles unntatt er fiskefartøy som anløper Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord).
  • En innføring av et rettslig grunnlag for gjennomføring av et potensielt fremtidig pristak på russisk olje.
  • Listeføring av ytterligere 30 personer og 7 enheter på sanksjonslisten.
  • En adgang til å listeføre personer og enheter som legger til rette for overtredelser av forbudet mot omgåelse av sanksjonene.
  • Utvidede geografiske restriksjoner som nå inkluderer Kherson og Zaporizjzja.
  • Et forbud mot å inneha lederstillinger i visse selskaper som eies eller kontrolleres av den russiske føderasjonen.
  • Nye begrensninger knyttet til arkitekt- og ingeniørtjenester, juridisk rådgivning og IT-konsulenttjenester.
  • Ytterligere restriksjoner på levering av tjenester relatert til kryptoaktiva til russiske statsborgere og enheter.

Sanksjonsregelverket utvikler seg raskt og kan oppleves både uoversiktlig og overveldende å håndtere. Kvale har opprettet en arbeidsgruppe for å håndtere de særskilte rettslige problemstillingene som oppstår som følge av krigssituasjonen i Ukraina. Hvis din bedrift trenger slik bistand er det bare å ta kontakt.

Den fullstendige forskriftendringen kan leses her: endringsforskrift_pakke8.pdf (regjeringen.no)

For mer informasjon om russiske sanksjon, se tidligere nyhetsartikler fra Kvale under:
Reders rettigheter når certepartiet rammes av krigsrisiko eller sanksjoner (kvale.no)

Nye sanksjoner mot Russland: forbud mot havneanløp og veitransport (kvale.no)