Historisk handelsavtale for Norge og sjømatindustrien

Lesetid: 2 min

Regjeringen kunngjorde 10. mars at Norge, sammen med de andre EFTA-landene, har inngått en historisk handelsavtale med India etter 16 år med forhandlinger. Dette er en av de mest betydningsfulle handelsavtalene Norge har inngått siden EØS-avtalen, med India som verdens femte største økonomi og et marked på 1,4 milliarder mennesker.

Avtalen er en del av regjeringens eksportsatsning "Hele Norge eksporterer" og vil gi nulltoll på nesten all norsk eksport til India, inkludert sjømat. Som en del av avtalen vil EFTA-landene arbeide aktivt for å fremme investeringer og skape nye arbeidsplasser i India. India vil etablere et eget kontor for å bistå norske bedrifter med å operere i det indiske markedet.

Handelsavtalen er spesielt viktig for sjømatnæringen, som har møtt tollbarrierer på opptil 33 prosent. Med avtalen vil toll for nøkkelprodukter som laks og makrell gradvis reduseres til nulltoll over en periode på fem år, noe som gir norske sjømatvirksomheter et betydelig konkurransefortrinn sammenlignet med konkurrenter i Europa og resten av verden.

Sjømatrådet hadde et 2-årig prosjekt i India fra 2016 til 2018, hvor satsingen på det indiske markedet ble utsatt grunnet toll- og logistikkutfordringer. Børge Lotre fra Sjømatrådet har uttalt at den nye handelsavtalen er en historisk milepæl for norsk sjømatindustri som vil åpne for betydelig forbedret markedsadgang og styrke norske eksportørers posisjon i et av de største og mest attraktive markedene i verden.

For første gang har India også akseptert å inkludere en henvisning til menneskerettighetene i en handelsavtale, og bekrefter sitt engasjement i Paris-avtalen og andre internasjonale miljøkonvensjoner. Dette er i tråd med Norges langvarige fokus på menneskerettigheter og bærekraftig utvikling i utenrikspolitikken. Regjeringen viser til at Norge nå tar et stort skritt fremover i å styrke sin globale handelsposisjon og understreker viktigheten av bærekraftig utvikling i internasjonal handel.

Kvale arbeider tett og engasjert med sjømatnæringen. Våre advokater kombinerer bransjeforståelse med juridisk ekspertise innen internasjonal handel og kontrakter. Trenger du bistand til hvordan den utvidede markedstilgangen påvirker din sjømatvirksomhet, ta gjerne kontakt med oss.