Fristen for å offentliggjøre redegjørelse etter åpenhetsloven er 30. juni. Er din bedrift klar?

Lesetid: 2 min

Åpenhetsloven krever at virksomheter skal ha god oversikt over hvordan virksomheten og verdikjeden påvirker mennesker og samfunn, dersom virksomheten har hatt negativ påvirkning skal det vises til at det håndteres slik at det kan minimeres eller unngås, til beste for samfunnet og mennesker.

Virksomheter som omfattes av loven må være åpen om de funn og tiltak som virksomheten avdekker og iverksetter.

Hvert år – og senest innen 30. juni, må en redegjørelse publiseres på hjemmesiden, på en lett tilgjengelig måte. Denne må som et minimum inneholde:

  • Generell beskrivelse av virksomheten, inkl. rutiner for å håndtere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
  • Informasjon om negative konsekvenser ved virksomheten (inkl. verdikjede) eller informasjon om vesentlig risiko for negative konsekvenser som er avdekket gjennom aktsomhetsvurderingene.
  • Informasjon om tiltak som har blitt iverksatt eller planlagt iverksatt for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Forbrukertilsynet foretok i fjor kontroller av 500 virksomheter omfattet av loven, og vi forventer at de vil gjennomføre tilsvarende øvelse i år. Manglende etterlevelse kan medføre sanksjoner fra Forbrukertilsynet på opp mot 4% av selskapets omsetning eller 25 millioner kroner. De største potensielle konsekvensen er sannsynligvis likevel ikke sanksjonene fra Forbrukertilsynet, men mulig tap av omdømmerisiko, konkurranseulemper i anbudsprosesser, i rekruttering og i forbindelse med finansering.

Og – som mange vet fordrer åpenhetsloven at virksomhetene regelmessig arbeider med aktsomhetsvurderingene. Eksempelvis ved å sette opp kvartalsvise oppfølgingsmøter. Kvaliteten på aktsomhetsvurderingene – og resultatene blir alltid best ved langsiktig og godt arbeid, så her er det bare å sette i gang – eller fortsette det arbeidet dere allerede er godt i gang med.

Lurer du på om din virksomhet er omfattet – og trenger dere hjelp til å forstå de kravene som gjelder for dere? Ta kontakt med oss!