Webinar

Webinar | Sykefravær som oppsigelsesgrunn etter ny dom i Høyesterett

Dato
27. april 2022
Sted
Webinar
Pris
Ingen deltakeravgift!
Påmelding

Høyesterett aksepterte i februar oppsigelse av ansatt i Widerøe med høyt sykefravær etter depresjoner mv. Hva kan læres av dommen om arbeidsgivers oppfølging av sykmeldte, tilrettelegging og omplassering?

  • På hvilket tidspunkt i et sykefraværsløp kan arbeidsgiver gå til oppsigelse og hva kreves av dokumentasjon?
  • Hvor langt må arbeidsgiver gå i tilrettelegging og hva kan kreves av omplassering til annen stilling?

Kvale arbeider mye med disse spørsmål, og vil i webinaret også komme med en del praktiske råd om hva som er fornuftig av praktiske tiltak.
Kvale har gitt ut bok om temaet, se her.

Foredragsholdere er Nicolay Skarning, Pernille Brusdal (Oslo) og Monica Sperre (Ålesund).

Kommende arrangementer

Andre kurs og seminarer

Kvale Advokatfirma inviterer til webinarer, seminarer og kurs over hele landet.