Frokostseminar

Aktuelle utfordringer for nærskipsfarten: rederiskatt, nettolønn og sjømannsfradrag

I forlengelsen av Rederikonferansen23 i Ålesund inviterer vi rederier i nærskipsfarten til frokostseminar om aktuelle utfordringer fredag 2. juni.

Dato
2. juni 2023
Tidspunkt
09:00 - 11:00
Sted
Kvale, Pir-bygget, Ålesund
Pris
Ingen deltakeravgift!
Påmelding

Brønnbåter, servicebåter, multifunksjonsfartøy og andre møter nå nye utfordringer med ordningene som skal sikre konkurransekraften langs kysten. Vi ser at rederiskatten er i spill for rederier i nærskipsfarten, og det samme gjelder nettolønnsordningen og mannskapets krav på sjømannsfradrag. Skatteetaten stiller spørsmål ved om en del av disse rederienes oppdrag er stasjonær virksomhet som ikke er tillatt under rederiskatteordningen.

Resultatet kan bli store ekstra skatteregninger og utkastelse fra ordningen. Det samme kan bli resultatet av virksomhet der seilingene ikke oppfyller utseilingskravet på 30 nautiske mil. Disse formene for virksomhet, som er vanlige i nærskipsfarten, kan også lede til krav om tilbakebetaling av tilskudd under nettolønnsordningen, og til at mannskapet mister sjømannsfradraget. – Vi spør hva som kan gjøres for å forhindre dette, og om Finansdepartementets varslede endringer i rederiskatten vil løse problemet.

Vi får innlegg fra

  • Harald T. Nesvik, Manager of Global Marketing and communication i Sølvtrans
  • Linn Therese Skår Hosteland, næringspolitisk rådgiver i Kystrederiene, som gir oss Kystrederienes perspektiv på utfordringene og innsikt i pågående prosesser – mye er gjort, og viktig arbeid fortsetter
  • Bjørn Thorvaldsen, samfunnskontakt og politisk rådgiver i Det norske maskinistforbund, som gir oss nærmere innsikt i hvordan de ulike utfordringene henger sammen og må håndteres som et hele – sammen står vi sterkere
  • Gjermund Mathisen og Monica G. Sperre, partnere i Kvale Advokatfirma, med fokus på rettslige aspekter, inkludert det EØS-rettslige – som kan være av avgjørende betydning for å løse utfordringene

Vi inviterer også politiske representanter til samlingen og legger opp til spørsmål, svar og debatt.

Kommende arrangementer

Andre kurs og seminarer

Kvale Advokatfirma inviterer til webinarer, seminarer og kurs over hele landet.