Samfunnsansvar

Miljøfyrtårn

Verden er i stadig endring, og det er ikke bare den teknologiske utviklingen som påvirker oss. Klimaendringene utfordrer oss alle og påvirker måten vi arbeider på. I Kvale er vi opptatt av å unngå unødig belastning på samfunnet og miljøet. Vi tar fornuftige grep med hensyn til ressursbruk og jobber kontinuerlig for å redusere vårt miljøavtrykk. Under kan du se våre innrapporteringer til Miljøfyrtårn, og her finner du vår miljøpolicy.

Våre kontorer i Oslo og Ålesund ble Miljøfyrtårn-sertifisert for første gang i 2021, og vårt kontor i Tromsø fulgte etter med samme sertifisering i 2022. Dette betyr at alle våre kontorer er Miljøfyrtårn-sertifisert.

Miljofyrtarn_Sertifisert-virksomhet_Positiv-horisontal_Medium.png

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning som retter seg mot bedrifter og virksomheter i både privat og offentlig sektor. Denne ordningen er anerkjent som det mest utbredte sertifikatet i Norge for virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats og fremme sitt samfunnsansvar. Bedrifter og virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som Miljøfyrtårn.