Ingeborg Karlsen

Senior Associate Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Ingeborg er tilknyttet Kvales avdeling for fast eiendom og entreprise der hun arbeider med tvisteløsning og rådgivning. Hun har erfaring med prosedyreoppdrag i eiendomsrettslige tvister for domstolene for både næringsdrivende og privatpersoner. Hun fikk sin advokatbevilling i 2020. Ingeborg har siden jobbet som dommerfullmektig i Vestfold tingrett der hun opparbeidet seg ytterligere kompetanse innen tvisteløsning.

I løpet av studiet hadde Ingeborg traineeopphold i flere forretningsjuridiske firmaer. Hun var også studentpraktikant ved det norske generalkonsulatet i Houston, Texas. Ingeborg skrev sin masteroppgave innenfor internasjonal miljørett med tittelen "Resirkulering av skip - Det folkerettslige regelverket vurdert i lys av internasjonale miljørettslige prinsipper".

Språk

Norsk

Engelsk