Gunnar Stake-Larsen

Special Counsel (H)

Biografi

Gunnar Stake-Larsen har lang erfaring med rådgivning til bedrifter innen handel, industri, olje/gass-, forsikrings- og energirett.

Han har omfattende juridisk praksis og rådgir foruten næringslivet, store landsdekkende organisasjoner mht rammebetingelser for virksomheten. Gunnar bistår også kommuner og offentlige organer i ulike forvaltningsrettslige spørsmål. Han er også en del av Kvales German Desk.

Gunnar er autorisert advokatmegler/rettsmegler (Den Norske Advokatforeningen) og autorisert voldgiftsdommer (Det Danske Advokatsamfund).

Gunnar fikk møterett for Høyesterett i 1988.

Ranking

Legal 500 EMEA

Arbeidserfaring

2020
Special Counsel (H), Kvale
1992 - 2019
Partner, Kvale
1985 - 1992
Partner, Langseth, Mår & Stake-Larsen
1982 - 1985
Advokatfullmektig, Nergaard, Mellbye, Schjoldager & Sejersted
1980 - 1982
Dommerfullmektig, Sandnes sorenskriverembete
1978 - 1979
Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

Utdanning

1980 -
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo