Arne Seemann Berg

Special Counsel Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Arne Seemann Berg har lang erfaring som advokat og yter generell forretningsjuridisk bistand. I tillegg til restrukturering og insolvensrettsligespørsmål, arbeider han særlig med arbeidsrett og media/underholdning.

Arne har lang erfaring som prosedyreadvokat. Videre har han flere styreverv og benyttes som foredragsholder. Han er også sensor/veileder ved Det juridiske fakultet og har skrevet artikler for ulike tidsskrifte

Språk

Norsk

Engelsk