Alexander Daae

Managing Associate Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Alexander Daae er nestleder i Kvales prosedyreavdeling.

Som advokat og dommerfullmektig har Alexander utstrakt erfaring fra rettssalen. Han har i tillegg opparbeidet seg bred prosesserfaring innenfor en rekke rettsområder.

Alexander arbeider med saker for både de ordinære domstolene og voldgift. Han har selvstendig saksansvar for rettssaker, og inngår som del av team i større saker, og jobber særlig tett med Kvales IP/TMT-team i forbindelse med rettssaker og tvisteløsning. I Kvale er Alexander bidragsyter til alle advokater i firmaet som har prosessuelle og strategiske problemstillinger knyttet til tvisteløsning og prosedyre. Alexander holder i tillegg interne og eksterne kurs/foredrag innenfor sivilprosess.

Alexander fikk advokatbevilling i 2014, og var i flere år leder for underutvalg nr. 6 i Disiplinærutvalget for Oslo krets.

Publikasjoner

Avvisning i internasjonal råvarehandel CIF-vilkår

Marlus 458

2015

Artikkel om norsk eiendomsrett

The Real Estate Law Review 2012, Chapter 22: Norway, Law Business Research Ltd

2012

Språk

Norsk

Engelsk