Alexander Daae

Managing associate Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Alexander Daae er tilknyttet Kvales avdeling for prosedyre og tvisteløsning.

Som advokat og dommerfullmektig har Alexander utstrakt erfaring fra rettssalen. Han har i tillegg opparbeidet seg bred prosesserfaring innenfor en rekke rettsområder, herunder særlig arbeidsrett, kontraktsrett og erstatningsrett.

Alexander arbeider tett med Kvales IP/TMT-team i forbindelse med rettssaker og tvisteløsning.

Alexander arbeider med saker for alle rettsinstanser. Han har selvstendig saksansvar for rettssaker, og inngår som del av team i større saker. I Kvale er Alexander bidragsyter til alle advokater i firmaet som har prosessuelle og strategiske problemstillinger knyttet til tvisteløsning og prosedyre. Alexander holder i tillegg kurs/foredrag innenfor sivilprosess.

Alexander fikk advokatbevilling i 2014, og er leder for underutvalg nr. 6 i Disiplinærutvalget for Oslo krets.

Publikasjoner

Avvisning i internasjonal råvarehandel CIF-vilkår

Marlus 458

2015

Artikkel om norsk eiendomsrett

The Real Estate Law Review 2012, Chapter 22: Norway, Law Business Research Ltd

2012

Språk

Norsk

Engelsk