Alexander Daae

Senioradvokat

Biografi

Alexander Daae er tilknyttet Kvales avdeling for prosedyre og tvisteløsning.

Som advokat og dommerfullmektig har Alexander utstrakt erfaring fra rettssalen. Han har i tillegg opparbeidet seg bred prosesserfaring innenfor en rekke rettsområder, herunder særlig arbeidsrett, kontraktsrett og erstatningsrett.

Alexander arbeider med saker for alle rettsinstanser. Han har selvstendig saksansvar for rettssaker, og inngår som del av team i større saker. I Kvale er Alexander bidragsyter til alle advokater som har prosessuelle og strategiske problemstillinger knyttet til tvisteløsning og prosedyre.

Alexander holder i tillegg kurs/foredrag innenfor sivilprosess. 

Alexander fikk advokatbevilling i 2014, og er medlem av disiplinærutvalget for Oslo krets av Den Norske Advokatforening.

Publikasjoner

  • Avvisning i internasjonal råvarehandel CIF-vilkår, Marlus 458, 2015

  • Artikkel om norsk eiendomsrett, The Real Estate Law Review 2012, Chapter 22: Norway, Law Business Research Ltd, 2012

Arbeidserfaring

2018-
Fast advokat, Kvale
2017-2018
Dommerfullmektig, Oslo tingrett
2015-2016
Dommerfullmektig, Larvik tingrett
2014-2015
Advokatfullmekig/advokat, Ernst & Young Law
2011-2013
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Utdanning

2011
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2010
Sjørettslige spesialfag, University of Southampton, England