Alexander Daae

Senioradvokat

Biografi

Alexander Daae er tilknyttet Kvales avdeling for prosedyre og tvisteløsning.

Som advokat og dommerfullmektig har Alexander utstrakt erfaring fra rettssalen. Han har i tillegg opparbeidet seg bred prosesserfaring innenfor en rekke rettsområder, herunder særlig arbeidsrett, kontraktsrett og erstatningsrett.

Alexander arbeider tett med Kvales IP/TMT-team i forbindelse med rettssaker og tvisteløsning.

Alexander arbeider med saker for alle rettsinstanser. Han har selvstendig saksansvar for rettssaker, og inngår som del av team i større saker. I Kvale er Alexander bidragsyter til alle advokater i firmaet som har prosessuelle og strategiske problemstillinger knyttet til tvisteløsning og prosedyre. Alexander holder i tillegg kurs/foredrag innenfor sivilprosess.

Alexander fikk advokatbevilling i 2014, og er leder for underutvalg nr. 6 i Disiplinærutvalget for Oslo krets.

Ranking

The Legal 500 EMEA 2020

Alexander Daae is a rising star

Publikasjoner

  • Avvisning i internasjonal råvarehandel CIF-vilkår, Marlus 458, 2015

  • Artikkel om norsk eiendomsrett, The Real Estate Law Review 2012, Chapter 22: Norway, Law Business Research Ltd, 2012

Arbeidserfaring

2019-
Senioradvokat, Kvale
2018-2019
Fast advokat, Kvale
2017-2018
Dommerfullmektig, Oslo tingrett
2015-2016
Dommerfullmektig, Larvik tingrett
2014-2015
Advokatfullmektig/advokat, Ernst & Young Law
2011-2013
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Utdanning

2011
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2010
Sjørettslige spesialfag, University of Southampton, England