Ofte stilte spørsmål

Hva skiller Kvale fra andre advokatfirmaer?

 • Alle firmaer påstår at de har en unik kultur, men i praksis vil det være mange likheter mellom de ulike firmaene. Vi er et firma i vekst som vektlegger å utvikle unge advokater og fullmektiger og vil derfor gi deg stort ansvar tidlig i karrieren. Vi skal ha stor takhøyde og lav terskel for å stille spørsmål - ingen er eksperter i alt (i alle fall ikke fra første dag).

Hvordan er menneskene som jobber i Kvale?

 • Først fremst ulike. Våre advokater og andre ansatte har svært variert bakgrunn, er ulike mennesketyper og har svært varierte interesser. Noen typisk “Kvale-person” finnes ikke. Når vi rekrutterer, ser vi også etter mennesker med variert erfaringsbakgrunn som kan komplettere kollegiet vårt.

Hvilke karaktersnitt krever dere?

 • Vi ønsker studenter med gode akademiske resultater, men karakterer er ikke alt. Vi ønsker derfor gjerne at du i søknaden får frem hvilke interesser du har, hvordan du ser for deg å utvikle deg i advokatrollen og eventuell annen bakgrunn du har. Også erfaring som ikke direkte er relevant for jusstudiene kan gjøre at du skiller deg ut. Vi har også forståelse for at mennesker kan være i ulike livsfaser, også i løpet av jusstudiet.

Hvilke fagområder jobber Kvale med?

 • Se gjerne oversikten over våre kompetanseområder. Internt er vi organisert i flere fag- og markedsgrupper. Alle blir tilknyttet bestemte faggrupper og etter hvert som man får mer erfaring så vil man også jobbe mer spesialisert. For ferske advokatfullmektiger mener vi likevel det er viktig å jobbe bredt for å utvikle seg i advokatrollen.

Får man advokatbevilling innen to år?

 • Vi jobber aktivt for å sikre at advokatfullmektiger oppnår kravene til advokatbevilling innen minstetiden på to år og fordeler egnede saker på en mest mulig rettferdig måte. De fleste av våre advokatfullmektiger har fått advokatbevilling innen to til to og et halvt år etter at de fikk autorisasjon som advokatfullmektig.

Hvilken opplæring gir dere til nye ansatte?

 • Foruten innføring i våre systemer og deltakelse på det obligatoriske advokatkurset, holder vi jevnlige interne kurs knyttet til advokatrollen under vårt interne opplæringsprogram Kvaleskolen. Du får også en personlig fadder som vil følge deg opp. I forbindelse med at du forbereder og gjennomfører dine første rettssaker på veien til advokatbevilling, får du tett oppfølging fra en mer erfaren sparringspartner. Mye av læringen skjer imidlertid gjennom at du jobber i team og at du raskt får mye selvstendig ansvar.

Hvordan foregår jobbintervjuet?

 • Under jobbintervjuet vil vi ha fokus på å bli bedre kjent med deg som person. Vi starter ofte med å introdusere oss selv og fortelle litt om hvordan det er å jobbe i Kvale. Deretter ønsker vi at du presenterer deg selv. Det er fint å kombinere en kort gjennomgang av CV-en din, og deg som person (hvor du er fra, din oppvekst, familie, interesser, verdier osv).
  Intervjuer hos oss skal være hyggelige, du skal få vise hvem du er og hva du kan. Du skal få mulighet til å bli bedre kjent med oss. Vi ser etter mennesker som matcher våre verdier og passer inn i vår kultur.

Hvordan bør jobbsøknaden skrives?

 • Unngå å gjenta det du har skrevet i CV-en din.
  Vær kortfattet (en halv A4-side kan ofte være mer enn nok) og få frem hva som motiverer deg til å søke, hvilke interesser du har (også utenfor jussen) og hva du ser for deg at du vil bidra med i Kvale. Vi vil bli kjent med deg og din personlighet!

Når kan jeg søke om stilling som advokatfullmektig?

 • Ikke vent til du står med vitnemålet i hendene. Vi tar gjerne imot søknader fra studenter som nærmer seg slutten av femte studieår.