Samarbeid med Global Aviation Resource Index (GARI)

Lesetid: 1 min

Vi er glade for å kunngjøre et nylig samarbeid mellom Kvales teammedlemmer Stine Dalenhag Snertingdalen, Hillevi Torngren Myhre og Andreas Lade Olsen og den anerkjente Global Aviation Resource Index (GARI).

GARI er et interaktivt juridisk analyseverktøy designet for å gjøre det mulig å sammenligne data for konkurs og restruktureringsprosesser innen luftfart, retten til beslagleggelse av fly og retten til avregistrering av luftfartøy i 100 jurisdiksjoner globalt. Vårt bidrag til GARI's datasett for Norge er nå tilgjengelige på www.wfw.com/gari, og gir innsikt i det juridiske landskapet innenfor norsk rett.

Dette samarbeidet reflekterer vårt engasjement at kontinuerlig være oppdatert og bidra til felles bransjekunnskap. Vi er stolte av å være en del av GARI-initiativet, som vi betrakter som en bekreftelse på vår kompetanse innenfor det juridiske landskapet for konkurs og restrukturering innenfor luftfart.