Havvind – Hovedpunktene i regjeringens havvindsatsing

Lesetid: 3 min

I pressemelding 11. mai lanserer regjeringen hovedpunktene for satsingen på havvind. Ambisjonen er å doble Norges energiproduksjon (30 000 MW). Før dette skal OED utrede ulike alternativer og endringer i regelverket. Følgende gir en oppsummering av de viktigste punktene i pressemeldingen.

Hovedpunktene

I pressemelding 11. mai kom regjeringen med oppdateringer knyttet til havvindstrategien for norsk sokkel.

Dette er de viktigste punktene:

  • Innen 2040 skal det tildeles områder for 30 000 MW havvindproduksjon i Norge, noe som kan innebære en utbygging av ca. 1500 havvindmøller;
  • Det vil bli vurdert kabler med toveis kraftflyt, radialer til Europa og radialer til Norge for hver utlysning. NVE og OED vil utrede konsekvenser av alternativene;
  • Regjeringen vil vurdere grep for å få til en raskere konsesjonsbehandling, for eksempel ved samlet behandling av konsesjon og detaljplan;
  • Grunnrenteskatt for havvind vil utredes;
  • Året 2025 er satt som mål for regjeringens neste tildeling av konsesjoner.

Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II er de eneste områdene som er åpnet for havvindutbygging i Norge, og regjeringen varsler at de tar sikte på å gjennomføre tildeling av konsesjoner for havvind i nye områder i 2025.

Regjeringen lover ikke egne investeringer eller bevilgninger til infrastruktur, et tiltak som kunne ha bidratt til at det ble aktuelt for flere aktører å vurdere deltagelse i fremtidige havvindprosjekter i Norge.

Gjeldende konsesjonsprosess innebærer en veldig lang tidshorisont før utbygging kan igangsettes, og regjeringen melder nå at de vurderer endringer for å sikre en raskere konsesjonsprosess. Et konkret tiltak som nevnes er å foreta en samlet behandling av konsesjon og detaljplan, noe som potensielt kan korte ned konsesjonsprosessen vesentlig. En slik endring vil være meget viktig for aktørene.

Mange etterlyser et rammeverk for utbygging og drift av havvind som gir mer forutsigbarhet og bedre lønnsomhet, og regjeringen har tidligere varslet at de vil fremlegge forslag om endringer i havenergilova og havenergilovforskriften i løpet av våren 2022.

Det gjenstår å se om regjeringen rekker å sende ut forslag til endringer i regelverket før sommeren. Regjeringens mulige tiltak om å korte ned konsesjonsprosessen er som nevnt et viktig bidrag, men næringen har også påpekt andre svakheter som bør utbedres. Et mer helhetlig og robust regelverk vil trolig bidra til at flere aktører ønsker å delta i det som kan bli det nye norske energieventyret, og det blir derfor spennende å se om forslaget fra regjeringen på en god måte klarer å hensynta de innspill som tidligere er gitt av næringen.

Vår kompetanse

Kvales advokater leverer skreddersydd juridisk og strategisk rådgivning for norske og internasjonale aktører med en interesse for havvind i Norge, og har omfattende erfaring med det regulatoriske rammeverket som danner grunnlaget for nye konsesjonstildelinger.

Våre kontaktpersoner er Yngve Bustnesli og Gry Bratvold.