Yngve Bustnesli

Partner Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Yngve Bustnesli har inngående kunnskap om olje og gassindustrien, og er anerkjent som en av de ledende norske advokater innen petroleumsrett, samarbeidsavtaler, prosjekter (inkludert fabrikasjonskontrakter), lisenstransaksjoner, due diligence prosesser, offshorekontrakter (inkludert seismikkavtaler, borekontrakter, riggleieavtaler, tilknytningsavtaler, samordningsavtaler, gassalgs-kontrakter, fjerning av plattformer og bistand innen HMS-lovgivningen).

Bustnesli har vært ansvarlig advokat i mange komplekse prosjekter og transaksjoner på norsk sokkel, og kilder uttaler at han scorer høyt ved at han både har en omfattende erfaring med det regulatoriske rammeverk og de ulike kontrakter som benyttes i petroleumsindustrien.

Bustnesli har solid kunnskap om det regulatoriske rammeverk for havvindprosjekter i Norge, og har vært engasjert som ekspert innen havenergiloven, HMS og miljørett. På lik linje med havvind er også regelverket for fremtidig tildeling av tillatelser for leting etter og utnyttelse av havbunnsmineraler inspirert av petroleumsregelverket. Bustnesli har tidligere vært ansatt i Olje- og energidepartementet, og han var en del av kjerneteamet som utarbeidet gjeldende petroleumslov med forskrifter.

Han er medforfatter av de mest sentrale bøker innen norsk petroleumsrett, inkludert boken Oil and Gas Activities in Norway – Regulatory and Contractual Framework (publisert 2021), og har også skrevet flere artikler i internasjonale tidsskrifter.

Yngve Bustnesli has an in-depth understanding of industry and regulatory frameworks. First-class adviser. To the point and very good at communicating.

Publikasjoner

Medredaktør og medforfatter av boken Oil and Gas Activities in Norway – Regulatory and Contractual Framework, Gyldendal

2021

Lexology Getting the deal Through – Gas Regulation

2021

Lexology Getting the deal Through – Oil Regulation

2020

Lexology Getting the deal Through – Gas Regulation

2020

The Oil and Gas Law Review

2020

Getting the deal Through - Oil Regulation

2019

Getting the deal Through - Gas Regulation

2019

The Oil and Gas Law Review

2019

Getting the Deal Through - Gas Regulation

2018

Getting the Deal Through – Oil Regulation

2018

The Oil and Gas Law Review

2018

Getting the Deal Through – Oil Regulation

2017

Getting the Deal Through - Gas Regulation

2017

The Oil and Gas Law Review

2017

Getting the Deal Through - Oil Regulation

2016

Getting the Deal Through - Gas Regulation

2016

The Oil and Gas Law Review

2016

Getting the Deal Through – Oil Regulation

2015

Getting the Deal Through – Gas Regulation

2015

The Oil and Gas Law Review

2015

Getting the Deal Through – Oil Regulation

2014

The Oil and Gas Law Review

2014

Getting the Deal Through – Gas Regulation

2014

Getting the Deal Through – Oil Regulation

2013

Petroleumsregelverket, 2 bind, Universitetsforlaget

2013

The Oil and Gas Law Review

2013

Petroleumsloven (900 sider), Universitetsforlaget

2009

Diverse artikler om vindkraft i tidsskriftene Energi og Europower

2011 - 2013

Språk

Norsk

Engelsk