Yngve Bustnesli

Partner Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Yngve Bustnesli har inngående kunnskap om olje og gassindustrien, og er anerkjent som en av de ledende norske advokater innen petroleumsrett, samarbeidsavtaler, prosjekter (inkludert fabrikasjonskontrakter), lisenstransaksjoner, due diligence prosesser, offshorekontrakter (inkludert seismikkavtaler, borekontrakter, riggleieavtaler, tilknytningsavtaler, samordningsavtaler, gassalgs-kontrakter, fjerning av plattformer og bistand innen HMS-lovgivningen).

Bustnesli har vært ansvarlig advokat i mange komplekse prosjekter og transaksjoner på norsk sokkel, og kilder uttaler at han scorer høyt ved at han både har en omfattende erfaring med det regulatoriske rammeverk og de ulike kontrakter som benyttes i petroleumsindustrien.

Bustnesli har solid kunnskap om det regulatoriske rammeverk for havvindprosjekter i Norge, og har vært engasjert som ekspert innen havenergiloven, HMS og miljørett. På lik linje med havvind er også regelverket for fremtidig tildeling av tillatelser for leting etter og utnyttelse av havbunnsmineraler inspirert av petroleumsregelverket. Bustnesli har tidligere vært ansatt i Olje- og energidepartementet, og han var en del av kjerneteamet som utarbeidet gjeldende petroleumslov med forskrifter.

Han er medforfatter av de mest sentrale bøker innen norsk petroleumsrett, inkludert boken Oil and Gas Activities in Norway – Regulatory and Contractual Framework (publisert 2021), og har også skrevet flere artikler i internasjonale tidsskrifter.

Yngve Bustnesli has an in-depth understanding of industry and regulatory frameworks. First-class adviser. To the point and very good at communicating.

Publikasjoner

Lexology Getting the deal Through - Oil Regulation

2023

Lexology Getting the deal Through - Gas Regulation

2023

Lexology Getting the deal Through - Oil Regulation

2022

Lexology Getting the deal Through- Gas Regulation

2022

Medredaktør og medforfatter av boken Oil and Gas Activities in Norway – Regulatory and Contractual Framework, Gyldendal

2021

Lexology Getting the deal Through – Gas Regulation

2021

Lexology Getting the deal Through – Oil Regulation

2020

Lexology Getting the deal Through – Gas Regulation

2020

The Oil and Gas Law Review

2020

Getting the deal Through - Oil Regulation

2019

Språk

Norsk

Engelsk