Biografi

Yngve Bustnesli har inngående kunnskap om olje og gassindustrien, og er anerkjent som en av de ledende norske advokater innen petroleumsrett, samarbeidsavtaler, prosjekter (inkludert fabrikasjonskontrakter), lisenstransaksjoner, due diligence prosesser, offshorekontrakter (inkludert seismikkavtaler, borekontrakter, riggleieavtaler, tilknytningsavtaler, samordningsavtaler), gassalgskontrakter, fjerning av plattformer og bistand innen HMS-lovgivningen.

Bustnesli har vært ansvarlig advokat i mange komplekse prosjekter på norsk sokkel, og kilder uttaler at han scorer høyt ved både å ha en omfattende erfaring med det regulatoriske rammeverk og de ulike kontrakter som benyttes i petroleumsindustrien.

Han er medforfatter av de mest sentrale bøker innen norsk petroleumsrett (Petroleumsloven og Petroleumsregelverket), og har også skrevet flere artikler i internasjonale tidsskrifter.

Ranking

Legal 500 EMEA

Anbefalt innen fagområdet:

Chambers & Partners

Rangert innen fagområdet:

Publikasjoner

 • Getting the deal Through – Oil Regulation 2019

 • Getting the deal Through – Gas Regulation 2019

 • Getting the Deal Through – Gas Regulation (2018)

 • Getting the Deal Through – Oil Regulation (2017)The Oil and Gas Law Review (2017)

 • Getting the Deal Through – Gas Regulation (2017)

 • Getting the Deal Through – Oil Regulation (2016)

 • Getting the Deal Through – Gas Regulation (2016)

 • The Oil and Gas Law Review (2016)

 • Getting the Deal Through – Oil Regulation (2015)

 • Getting the Deal Through – Gas Regulation (2015)

 • The Oil and Gas Law Review (2015)

 • Getting the Deal Through – Oil Regulation (2014

 • The Oil and Gas Law Review (2014)

 • Getting the Deal Through – Gas Regulation (2014)

 • Petroleumsregelverket, 2 bind, Universitetsforlaget (2013)

 • The Oil and Gas Law Review (2013)

 • Getting the Deal Through – Oil Regulation (2013)

 • Petroleumsloven (900 sider), Universitetsforlaget (2009)

 • Diverse artikler om vindkraft i tidsskriftene Energi og Europower (2011-2013)

Arbeidserfaring

2009 -
Partner, Kvale
2006 - 2009
Ansvarlig advokat, Advokatfirma Selmer DA
2004 - 2006
Fast advokat, Advokatfirmaet Arntzen de Besche
2001 - 2004
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co
2001
Trainee, Advokatfirmaet CMS Cameron McKenna, London
1999
Trainee, EU-Kommisjonen, Generaldirektoratet for Energi
1995 - 2001
Førstekonsulent og rådgiver, Olje- og energidepartementet v/Olje- og gassavdelingen
1995
Advokatfullmektig, Kommuneadvokaten i Oslo

Utdanning

2001
Studier og eksamen i engelsk rett, College of Law, London
1994
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo