Varslingstjenesten

En troverdig varslingstjeneste er den sikreste metoden for å få kunnskap om irregulære handlinger og for å forebygge misligheter og kritikkverdig atferd i bedriften.

Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgivere å legge til rette for varsling fra ansatte om kritikkverdige forhold. Etter lovens § 3-6 skal arbeidsgivere, som en del av det systematiske HMS-arbeidet, etablere rutiner for intern varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Kvale kan i samarbeid med the Whistleblowing Centre  tilby et effektivt og sikkert system for håndtering av slike varsler. Varslingstjenesten kan utgjøre en del av bedriftens interne varslingssystem for ansatte eller fungere som en varslingskanal også for leverandører og andre forretningsforbindelser. Varslingstjenesten legger til rette for at varselet håndteres på en seriøs og hensynsfull måte for både varsleren og for bedriften. Videre sikrer den bedriften kontroll med informasjonen, noe som kan bidra til å hindre lekkasjer til pressen eller annen ryktespredning som kan skade bedriftens omdømme før ledelsen har fått mulighet til å rydde opp i eventuelle kritikkverdige forhold. Varsling via tjenesten kan skje anonymt hele døgnet ved elektronisk melding via vår hjemmeside eller bedriftens egne hjemmesider, intranett, personalhåndbok e.l.

Vi kan også legge til rette for varsling per oppmøte, alminnelig post, per telefon, SMS og e-post.

Som en del av varslingstjenesten kan vi tilby etablering av interne skriftlige rutiner for varsling i bedriften, oppfølgning og rådgivning ved mottatte varsler og informasjonskurs for ansatte, både om regelverket og om bruk av varslingstjenesten.

Dersom det er ønskelig med mer informasjon om vår varslingstjeneste eller et konkret tilbud, kontakt advokat Charlotte Bang-Hansen.