Webinar

Webinar | Oppsigelse ved høyt sykefravær eller dårlig arbeid

Dato
22. september 2021
Sted
Webinar
Pris
Ingen deltakeravgift!
Påmelding

Når kan bedriften gå til oppsigelse ved høyt eller hyppig sykefravær, eller ved dårlig arbeid (mangelfull arbeidsytelse)? Dette er et tilbakevendende tema, som vi besvarer ut fra lov og praksis fra domstolene på gratis Webinar onsdag 22.9 kl. 12-13. Alle velkommen. Her går vi gjennom terskelen for oppsigelse, saksbehandlingen, fallgruvene, samt en del praktiske råd basert på en omfattende erfaring.

Kvales arbeidsrettsavdeling arbeider mye med disse temaene, særlig for arbeidsgiverne, og har ut fra lov, rettspraksis og beste praksis skrevet to bøker om temaet fra Universitetsforlaget:

  1. Oppsigelse ved høyt eller hyppig sykefravær – en praktisk håndbok med råd og huskelister

  2. Oppsigelse ved mangelfull arbeidsytelse eller illojalitet – en praktisk håndbok med råd og huskelister

Foredragsholdere er advokat (H) Nicolay Skarning, leder av Kvales arbeidsrettsavdeling, som har bakgrunn fra NHO og domstolene. Han fikk i 2017 prisen for beste advokatprestasjon etter seier i Høyesterett i plenum i Holshipsaken.

Pernille Brusdal er senioradvokat og prosjektleder i Kvales arbeidsrettsavdeling, og har bl.a. utgitt boken Oppsigelse skritt for skritt. Hun har omfattende erfaring med foredragets tema.

Kommende arrangementer

Andre kurs og seminarer

Kvale Advokatfirma inviterer til webinarer, seminarer og kurs over hele landet.